Ongoongo 060619

Views: 5 096

Comments "Ongoongo 060619":

Author: Voshicage
3) Ako, oku fk.laka e Ako he Visone oe Palemia ko ene Ofa Mo'oni i hotau ki hotau kakai moe Tu'i, mou ako ai pea mou lotu ki hotau Pule'anga,
Author: Arashigami
Fakafeta'i kihe Otua pea malo e si'i faifatongia fk.ofoofa mei Tonga na, koe ma'u he momoko moe fanga ki'i fokoutua koia koe Siemu, aia oku kamata pe i api ke ma'a e me'a ngaahi kai ke ma'a pea moe nofo ae famili ke ma'a moe tokanga'i e lango moe ave holo ae Siemu, koe aonga ia e vai mafana ke fanofano mo fufulu aki e me'a ngaahi kai,
Author: Meztigal
Excellent news
Author: Dougore
Koe vevelai nae iai pe kai ia o Eua. Pehe e kita nae 0 a Eua hange ko Tailulu
Author: Fetilar
MOONI LAU ,,LAU PE HEE POSEE MOE LOKUA KOE MOANA PE HONAU VALE KUA ,,LAGIKAVALIKU HARVARD UNIVERSITY TOP UNIVERSITY IA USA MO EDGAR COCKER NAE I HARVARD UNIVERSITY SIONE TUPOU NIUA STANFORD TOP UNIVERSITY USA MAHE ULIULI TUPOU NIUA Cambridge DR FELETI SEVELE OXFORD GREAT BRITAIN OKU OKU IKAI PE TENAU LEA PE VIKI HONAU POTO MOONI LEA KOE POTO OKU LOGO FAGA VALE KOENI OKU IKAI TAU ILO NAA NAU AKO I FE NAE IAI MOTUA LELE FALEALEA PEA TEUTEU KE MINISITA PEA TENE TOE LELE KIHE PM PEA KOE EKE FKKUIKUI KUO MAHINO KUO LAVA PEA KOE EKE ATU TAAHINE FAI SIVI NAAKE AKO I FE FANA FANA AGE MO TUA NAAKU LAVA KI SIAATOUTAI TOE FANA FANA ATU TAAHINE KIHE TELINGA OE MOTUA ,,TOE SII PEA KE HOLO MUI MAI KAU AKAHI KOE AKI HOKU SU TUETE KEKE UAKO HANGE HA TAMASII VALE ,TUKU HOO MOU LAU AKO ,KOE POTO OKU LOGO KAU HELO HELO KOENI OKU IKAI PE TEMOU FANONGO OKU NAU LAU AKO KA KUO TAU PAHIA KAU LAVA KI SIAATOUTAI PEHE PE NAU3 KOE USP E FAIFAI TENAU LAKA I NZ
Author: Kazralar
God bless Tonga,
Author: Gokinos
2) oku ongo mai e ikai tuku e kai pa'anga ia e kau Minisita, koe me'a pe ia he ngaahi kuonga Motu'a oku kei fai pe, Oku ikai fe'unga enau ngaahi fu'u Vahe oku ma'u meihe Tukuhau ae kakai? Tuku a e Kakaa ka mou ofa hotau kakai moe Tu'i kau Minisita, mou ako ihe Palemia mo ene Cabinet, Koe Ofa Mo'oni ia i Tonga,

Author:

thoughts on “Ongoongo 060619”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *